آه

چرا تو در کنار من همیشه آه می کشی؟

ز چه تو آه مرده را به روی ماه می کشی؟

هزار رود جاری است عزیز من چرا خودت

برای قطره های آب به قعر چاه می کشی؟

همینکه عایدت شود سفید برگ دفتری

قلم بدست گشته و مدام راه می کشی

شکسته قامتت گلم دوباره از سرش بگیر

چرا تو سرو قامتت مثال کاه می کشی؟

بیا و پاسخی بده به گوهر سیاه بخت

تو که نگاه می کنی تو که نگاه می کشی

 

                                            آسیه رضایی

 

/ 1 نظر / 5 بازدید