فواره طلا

در گوشه ای

فاخته ای تنها می خواند

و لپی در لپی مانده

و در بیخبری فاجعه مکیده می شود

و لپی گلگون خون و آتش است.

میدان

سنگین مجامله های دروغین است

ودختری

که مبهوت می گرید

جایی برای سجود و ستایش نیست

چه سیغی مرا از کوره ای بترساند

و خواه صاحبدلی

باغی را

به نام کوچک من قولنامه کند

که فواره ی طلا دارد و

آبشار عسل.

 

هومن هویدا

/ 1 نظر / 5 بازدید

به آرزويتان (فواره طلا) می رسيد انشاءالله اگر خودتان را باور داشته باشيد.