باران

ببخشید

که مزاحم خواب وخیالتان شدم

می خواستم بگویم

باران شامگاهی

برای هرچه مضر باشد

برای شاعران بد نیست

ومن

لنگ یک تکه ابرم

که دفترم را خیس کند

و مرا

برای ساعتی

به عالم هپروت ببرد

و زآنجا

برای شما

که ابن السبیل یک ترانه ی نابید

غزلی تحفه کنم

من

به تنهایی

در نخبار زمستانی

که رعد

خواب را بر چشمم حرام کرده بود

سه ترانه زاییدم

که هر کدام

عنوان دو دفتر شدند

و حالا

چشم در راه یک ترانه ی خوب

به آسمان خیره شده ام

 

هومن هویدا

/ 7 نظر / 5 بازدید
فرشادمقرونی

شبی بود و بهاری، در من آویخت چه آتش ها چه آتش ها بر انگیخت فرو خواندم به گوش اش قصه ی عشق چو باران بهاری اشک می ریخت هوشنگ ابتهاج(ه.ا.سایه

فرشادمقرونی

...شوق باز آمدن سوی توام هست، -اما تلخی سرد کدورت در تو، پای پوینده ی راهم یسته، ابر خاکستری بی باران، راه بر مرغ نگاهم بسته. وای،باران ، باران، شیشه ی پنجره را باران شست. از دل من اما ، چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ حمید مصدق

فرشادمقرونی

هدیه من از نهایت شب حرف می زنم من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف می زنم اگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم. فروغ فرخزاد

%14

شعر بسیار بسیار عالی بود حال کردم[گل]