خطوط

تنها خطوط برق

موازی من پیش می آیند

و خطوط تلفن

که گاهی در دسترس نیست

و زمانی خارج از شبکه است

گر نه خط فقر

همیشه از بالای سرم عبور می کند

 

هومن هویدا

/ 5 نظر / 11 بازدید
اشنا

شریف زاده عزیزشق نزن اسم خودت بهتره من نمیدانم چرابچه های زرین دشت دوست دارن بانام مستعارشعرهاشون روی وبلاگ هاقراربدن نکنیداینجوری به شهرستان خودتان جفامیکنیدخودتونم دیداون شعراقای اردوان انوشه که یه نفرازداراب سوال گرفته بوداین اقاکیه واقعاحاجی ابادیه که اقای صارمی هم درپاسخش گفته بوداره ولی ایشون دوست داره بااسم مستعارشعرهایش روی وب باشه ولی به نظرمن اشتباهه که شماشعربگیدوبانام مستعاراشتباهتراونجاست که درزیرعکستون اسمتونه نوشتیدهومن هویدااخه اگرعکس دیگری میزدی بهتربوداینجوری کسی نمیفهمیدکه هومن هویداهمان مجیدشریف زاده است اقامجیدواقای صارمی عزیزبه حقیرخرده نگیریدنظرشخصی ام بودالبته یه پیشنهاددیگرهم دارم اینوبه اقای محبی مراجعه کنیدتاباجایزه این سوال مطرح کندایااستفاده ازاسم مستعاربرای شاعران زرین دشت مناسب است به کسانی که دراین نظرسنجی شرکت کنندازطرف اقای محبی به قیدقرعه جایزه داده میشودهم اماربازدیدکننده گان وب اقای محبی بالامیرودهم شمامیدانیدازاسم مستعاراستفاده کنیدیاخیرببخشیدشایدخوندن نظرم حوصله تون وسرببره

سلمان

سلام دوست عزیز من تازه این وبلاگ رو راه اندازی کردم دوست دارم با هم تبادل لینک کنیم با تشکر اگه منو لینک کردید خبر بدید تا شما رو لینک کنم.

سلمان

سلام دوست عزیز من تازه این وبلاگ رو راه اندازی کردم دوست دارم با هم تبادل لینک کنیم با تشکر اگه منو لینک کردید خبر بدید تا شما رو لینک کنم.

همشهری

زیبا بود