زندان هم

زندان هم

جائیست؟!

که می گوید آواز شقایق

وقتیکه

 باد غارت می کند

گل های پوسیده  این قالی را

که دریا را

ثمن ثمن بخشود و بخشید

بخشیدند

تمامی پاکی این ظلمت را

چقدر گفتم

هی بچه

آینه را کمتر نگاه کن

حالا بخواب

زندان هم جائیست.

 

                  غلامرضا تنها

/ 0 نظر / 4 بازدید