رنگ زتدگی

مهتاب

مهتاب

به یاد توام

ای آشنای همیشه

شعر چشمانت مرا به کوچه فرا می خواند به مهر

به عشق ورزیدن

فردا زندگی با تو رنگ می گیرد

و دستانت

باغچه را سراسر ریحان می کارد

با توام

با تو

 

مهدی شبانی نژاد

/ 0 نظر / 16 بازدید