دو شعر از خلیل ظهرابی

شعر اول: بلاتکلیف

 

هر از گاهی میایی پشت پنجره ی مات

دست تکان می دهی

هنوز سلام نکرده ام

 بر می گردی

و لکنت زبانم

بین سلام و خداحافظی

گل می کند.

@@@@@@

شعر دوم: عاشقانه

 

آی حوا

به وقت تنهاییت

اگر بر درخت سیب تکیه نمیکردی

نیوتن

امروز آواره ی جاذبه ی نگاهت نبود.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

باوجوددست رسی اسان به کنه موضوع که یکی ازنقاط ضعف شعرامروزی محسوب میشودامامی ارزدبه سراینده اش افرین گفت درحقیقت هرکسی عشق رافهمیده باشدخودش راپشت پنجره مات خلیل میبیندوتکیه زدن حوابردرخت سیب