رباعی

از درس و کتاب و مدرسه سیر شدم

 از گردش ایام چه دلگیر شدم

 

از من بگریزید که من جام شباب

 

گم کرده به دنبال رهش پیر شدم

 

@@@@@

 در هر ورق قصه ی من غصه روان است

 در هر نگه خسته من راز نهان است

 

با من به اشارت نتوان گفت سخن ها

 

سرسبزی چشمان من ایام خزان است

 

 

 

ابراهیم خسروی

/ 0 نظر / 5 بازدید