کولاک

همهمه ی سکوت

شیون خاموش است

وقتی بهشت به راه می افتد

و شهر را

کوچه کوچه قدم می کند

بوی استخوان پوسیده ای

بر سقف شهر می ماند

وقتی باران بر قبور تازه می بارد

بلبلان بهشت

خیس و سرما خورده

از آواز می مانند

و غزالان سیمین ساق

از پشت پنجره بسته

به کولاک زل می زنند

آوازی رطوبت زده

شهر را از خوابی شبانه بیدار می کند

و گنگ خوابدیده

در جستجوی قلمی است

که خوابش را

بر کاغذی رسم کند

و شاعر عاشق پیشه ای

در کوچه پرسه می زند

تا وزن قصایدش را

در ناز نازکانه و سنگین زنان کشف کند

و دوباره خاموش

فردا فراموش

 

                          هومن هویدا

/ 2 نظر / 4 بازدید
خلیل

بابا ای واله کارت درسته[دست]

امانت

سلام هر وقت با افرادی بر می خورم که شعر نو و سپید نمی فهمند خیلی متاثر می شوم که چونان افرادی شعر سنتی هم نمی فهمند حتی اگر خود شعر بسرایند !!! ای کاش ایشان را بر بلندایی می ایستادند و آفتاب را برای لحظه ای می نگریستند . من که حیفم می آید شعرهایی چون شعر بالا ببینم و دیگران نتوانند آنرا بفهمند لا اقل با برداشت خودشان!! سپاس