قانون جاذبه

مردم چرا به این دنیا پی نمی برید؟

من گفنم و چه سود! شما پی نمی برید

فریاد زد فروغ " تنها صداست که..

می ماند" و شما به صدا پی نمی برید

اینجا کنار دست من ایجاست جفت من

اشکال از کجاست که به ما پی نمی برید؟

انکار می کنید حضوری مدام را

هرگز! به عمق رابطه ها پی نمی برید

قانون سخت جاذبه را خوب از برید

دیگر ولی به راز بقا پی نمی برید

دیوانه ام؟ قبول و حق نیز با شماست

ما را رها کنید شما پی نمی برید

 

احسان محبی

 

/ 1 نظر / 42 بازدید
احسان صالحي

مثل هميشه عالي بود.مشتاق ديدارت