دوران طلایی

به عقب برگشته ام

به چهل سال پیش

فلز یاب را برداشته ام

و دوران طلایی عمرم را جستجو می کنم

هر جای شناسنامه ام می گذارم

جیغ می زند

داد می کشد

شیون می کند.

هومن هویدا

/ 7 نظر / 22 بازدید
آسمان خیالی

به عقب که برمی گردم همه ی پل های پشت سرم را خراب میکنم تا بین آرزو و حسرت سرگردان نباشم... به عقب که برمی گردم ... بی صبرانه منتظر شعر های بعدی هومن هستم

ویدا

اشعارتون واقعا احساسیه-کجا میتونم کتابتون رو گیر بیارم-من از شهرک غرب هستم انجمن بانوان شاعر جوان

م ج شاکری

زیبا بود.. dastanakhayegomnam.blogfa.com

رضا

کاکای چی شدخسروی رفت انجمن به تاریخ پیوست

رضا

کاکابروارشادانجمن راه بندازحیفه

محجوب

عالی- اما من از سکوت مطلق فلزیلبم در وحشتم

یادداشت های یک دیوانه

شعرهای قابل تاملی است ولی دربین این همه شعرجای شعرهای استاددبستانی خالیه.