تصادف

امروز عصر

به ساعت دو سی دقیقه و نه ثانیه

در برخورد شاخ به شاخ

                         کمبودی کمرشکن

                                              اورژانسی شدم

تا در سنگلاخ راه

             از لطف بی پشتی

                                     تمام کنم

با چندین پرونده قسط

"بیمارستان شهر در دست تاسیس است"

- ضامن

                 برپا

- زندانی شود

ختم داد

            گاه

شبانی نژاد

/ 0 نظر / 3 بازدید