تبانی

من از تبانی سیب و زمین

به جاذبه ایمان نیاوردم

وقتی قبول کردم

که از ارتفاع هزار پایی

از چشمان تو افتادم

 

هومن هویدا

/ 4 نظر / 17 بازدید
مهشید

عالیست

حدیث

میسوزم و عطر یادهای تورا میدهم عطر بال پرنده ای تازه سال که به اشتیاق قوس و قزح پر گرفت و به خانه ی خود بر نگشت

ارمیا

شیخ را گفتند: بفرما فرمود: بفرما (تفاوتیست عمیق در معنای این بفرما با آن بفرما)