کوتاه

:..

:...؟

:...!

اگر تمام نقطه چین ها هم پر کنی

باز جهان

امتداد راهی ست که آمده ایم.

 

قابل توجه دوستان:

سایت اردوان انوشه با نام فصلنامه ادبی پریز به آدرس http://www.s-preez.com راه اندازی شد.

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
رضا

علی جان شمابازدیدکردی اشعارش بازمیشه؟

فاطمه میراحمدی

به به چه وبی! چه قالب زیبایی! در وادی احساس و قلم استادی من نیز ره شعر و ادب می پویم گهگاه غزل و ترانه ای می گویم دارم وبی، نه به خوبی وب شما جانش همه بسته به نظر های شما لینکم کنید و دهید بعدش خبری تا لینک شوید شما دوست ادبی www.mashghhaiepaezi.blogfa.com