پنج شنبه

پنج شنبه

با طعم فلفل

و قدم های تند

امان از دست دو رگ ها

شغال ها

و حتی - اندازه ها -

کف دستانت نگاه کن و بخند

اینجا حکومت نظامی نیست

و این زیتون ها صلح صدا نخواهند کرد

بی خیال هرس این درختان

من قبرستان درختان مرده ای را می شناسم

که روزی سایه سار پونه و پرندگان بوده اند.

 

ابراهیم خسروی

/ 2 نظر / 17 بازدید
امانت

قشنگ بود و قشنگ تو دل جا نشست

رضا

چی شده خسروی جان شعرمیگی ؟؟؟