دو کتاب اثر هومن هویدا

 هفتمین و هشتمین کتاب هومن هویدا (مجید شریف زاده) وارد بازار شد.

سکوت می پرد وسط حنجره ام

جاده لغزنده می شود

ناشر: به ترتیب نشر روزگار و نصیرا

مکان تهیه: کتابفروشی حافظ با 25% تخفیف

تلفن: 7223887

سایر آثار منتشر شده شاعر:

گور و گهواره - روزنه ی صفر - خورشید و باغچه ای از تیغ - بر دفترم از آفتاب شب چکه می کند - عطر ریخته، روزانه های خنده دار یک مرد

لازم به ذکر است شاعر اثری دیگر به نام  بوی کافور می  دهد این سیب در دست چاپ دارد.

/ 1 نظر / 20 بازدید
پاییز

خوب و بدم را برای همه آشکار کردم .خودم را از مردم جدا نکردم .حتی برای حل کوچکترین مشکلات مردم شهرم حاضرم جانم فدا کنم .اما گاهی اوقات خود مردم میخوان من ازشون جدا شم .برام شخصیت غروری میسازن .اگر غرور به من وصله شود دیگه نمی تونم واسه حل مشکلات رو بزنم .خودمو کوچیک کنم .عملکرد ام را پنهان نمی کنم .خوب و بدم را همه می دانند .شخصیت ام را با یه احوال پرسی ساده از مردم به اوج نمی کشم .متاسف ام برا بعضی ها که باید حتما بهشون بی مهلی کنی و یا بلف بزنی که مشکل گشای همه ی ابعاد زندگیشون هستی تا باورت کنند .این بخاطر اینه که اونا در خودشون احساس ضعف و ناتوانی می کنند و همیشه میخوان یکی نقش مدیر داشته باشه و همه نوع مشکلی را حل کنه ......؟؟؟