طرح

تا تیر چشم تو

در قلب پاک من

یکدم

اثر نکند

شعری سپر کنم

 

هومن هویدا

/ 1 نظر / 5 بازدید
صابر

با سالم فقط خواستم از وضع جسمانی شما مطلع شوم اميدوارم که سلامت باشید وبا روحی ارام هميشه ما را از تفکراتی که از روی دلسوزی و پدرانه هست دريغ نکنيد. به اميد موفقيت هر چه بيشتر ارزويم همه سرسبزی توست