طلاق باران

در سال طلاق باران

خورشید

          -این آتش بیار معرکه –

سبزی درختان پا برهنه را

به تاراج برده است

و کوهها

با لبانی چاک چاک

شکیبایی خود را

به نفرین نشسته اند.

زمین

, ویراستار دار جهنم

در کارگاه کوچک خود

سالروز عروج ملکوتی باران را

در قیام سرخ آفتاب

جشن می گیرد.

در اجلاس تقسیم سرانه ی آب

خدا

با جمیع فرشتگان

معاهده ی باروری ابر را

تا اطلاع ثانوی

لغو کرد.

و ما که مانده ایم با دست هایی به ارتفاع اشک

با زمزمه ی دعای باران 

                        بر لب

                             تا فردا

 

                                             علیرضا صارمی

/ 0 نظر / 4 بازدید