... و من ماندم

فقط از یار شیرین یاد دیـرین مانـد و من ماندم
هــوای شـور دیــدار نخستین مانـد و من ماندم
بمـانده تـاری از آن طـره ی مشکین ســر شانه
درون خانه ام وین عطر نسرین ماند و من ماندم
هنــوز آن طعــم لبهــای هـوسبــارش به لبهـایم
به روی گونه ام طغرای نوشین ماند و من ماندم
شب و مهتــاب و مــوج آب و انــدام بلـورینش
کنــار سـاحـل دل یـاد حـورین مانـد و من ماندم
پس از نیمــی ز قــرنــی لابـلای دفتــر عمــرم
فقط نقشی ز قلبی زار و خونین ماند و  من ماندم
بسی  تنهــــا نویسد گوشه های دفتر شعرش
ز جانان خاطرات تلخ و شیرین ماند و  من ماندم

                                           علی اکبر اسدی

/ 7 نظر / 11 بازدید
عاشق یک لحظه نگاهت

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویى چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویى؟! به کسى جمال خود را ننموده‏یى و بینم همه جا به هر زبانى، بود از تو گفت و گویى! غم و درد و رنج و محنت همه مستعد قتلم تو بِبُر سر از تنِ من، بِبَر از میانه، گویى! به ره تو بس که نالم، زغم تو بس که مویم شده‏ام زناله، نالى، شده‏ام زمویه، مویى همه خوشدل این که مطرب بزند به تار، چنگى من از آن خوشم که چنگى بزنم به تار مویى! چه شود که راه یابد سوى آب، تشنه کامى؟ چه شود که کام جوید زلب تو، کامجویى؟ شود این که از ترحّم، دمى اى سحاب رحمت! من خشک لب هم آخر زتو تر کنم گلویى؟! بشکست اگر دل من، به فداى چشم مستت! سر خمّ مى سلامت، شکند اگر سبویى همه موسم تفرّج، به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویى! نه به باغ ره دهندم، که گلى به کام بویم نه دماغ این که از گل شنوم به کام، بویى زچه شیخ پاکدامن، سوى مسجدم بخواند؟! رخ شیخ و سجده‏گاهى، سرما و خاک کویى بنموده تیره روزم، ستم سیاه چشمى بنموده مو سپیدم، صنم سپیدرویى! نظرى به سوىِ (رضوانىِ) دردمند مسکین که به جز درت، امیدش نبود به هیچ سویى فصیح الزمان شیرازى (رضوانى).

آرمینه

به به به به به به آفرین بر زرین دشتیان عزیز بالاخص جتاب اسدی حالا بیاین شعر وبلاگمنو مورد بررسی قرار بدید با... یه شعر طنز در مورد گرانی

سلام

بسیار زیباست. احسن به این شاعر. من که خیلی خوشم اومد. آفرین.

فاضل ع

سلام پس شعر من چی شد؟نظرتون راجع بهش ندیدم؟

رضا

فقط میتونم بگم استادعالی بودکجئی که اصلاپیدایت نیست باورکن وقتی شعرت میخواندم قیافه ات که نشان ازانسانی بزرگ داشت درنظرم است چه میکنی استادهنوزم خارج ازکشوری یابرگشتب بسلامتی ؟

شیوا

سلام عالی بود دمت گرم جناب اسدی واقعا لذت بردم