تا اطلاع ثانوی

پای تلویزیونم

گوشهایم اما

                 با توست

ببین فرض کن

من هم دوستت دارم و نگاه غم زده ات را 

با هیچ دنیایی از کهکشان راه شیری

                                     عوض نخواهم کرد

فقط به من بگو؟

این مرگ و میرهای روزی هزار بار

کجای این گرانی را خواهد گرفت؟

عزیزم

اقتصاد

             مقاومتی ست

امشب

می خواهم فقط یک بار دوستت داشته باشم

و تا اطلاع ثانوی

یک بار برایت 

                  بمیرم.

ف اکبرزاده

/ 0 نظر / 19 بازدید