خدشه

فریادش را در کتاب

صورتش را در آینه

فکرش را در یخچال

چال کرد.

قلمش را به گرسنگی سطل زباله بخشید

تا به استراحت گاه ییلاقی پیر دخترانی

که در شرجی تنوره ی گور گرفتگی

خواب استجابت آب و سایه و زنانگی را

می بینند

خدشه ای وارد نشود.

 

حجت قاسمپور 

/ 0 نظر / 4 بازدید