طرح پیشانی

بعد از هزار سگ دو زدن برای نان

شام امشبم ته گرفت

نگاه کن

طرح پیشانی ام را

خاکی

خط خطی

سیاه ...

فاضل شبانی نژاد

/ 2 نظر / 39 بازدید
بچه محلتون

ای ول فاظلو.شعرهای مهدی رو دزدیدی