نقطه روشن

زخمی خنجر خوشیدند

تاریکترین شبها

بدان زمان که تن پوش ابری شب کنار رود

نقطه های روشن

نطفه های خورشید فردایند.

و انتحار سنگی در دل شب،

شهابی است که شب بو را به تردید می اندازد.

 

ابراهیم سلکی

/ 2 نظر / 4 بازدید
آفرينش

نوازش تگرگي شيشه را شكست.