با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

امید رفو
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧ 

آن دردمند ساکت پر آرزو منم

مدهوش و مست و بی کس و بی های و هو منم

گم کرده مام شادی و چون کودکی حزین

گریان و پا برهنه و در جستجو منم

انجا که لعل تو حکایت کند ز دل

تا مرزهای بیخودی در گفتگو منم

عمری پی جوانی از دست رفته ام

روی تو را چو آیینه در پیش و رو منم

بیزارم از رنگ و ریا بازآ صفای دل

خواهان عشق بی غش و بی رنگ و بو منم

شلاق خورده ام بسی در گیر و دار عشق

اندر پی اعاده آن آبرو منم

چشم خمار و درد خماری و از نیاز

مشتاق جرعه میی از آن سبو منم

آویز گیسوان توام جرمم عاشقی است

حیرانم و فدائی آن گیسو و مو منم

دیگر مگو از دوری زیرا از فرط هجر

جان داده در حکایت هجران او منم

بازآ که رشته وفا چون پاره می شود

تنها و دل غمین به امید رفو منم

روزی دل شکسته ام در گوش بسته گفت

آن دردمند ساکت پر آرزو منم

 

                                  کرامت ا... محمدی