با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

... و اما تاریخ
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧ 

هان

زمان از حرکت ایستاده است

تقویم بگو

            تاریخ چیست؟

- تاریخ!؟

امسال سال سگ

برج تیر

روز تعطیل

دیگر چه دارد؟

- هیچ.

پس اینچنین بنویس

در بیشه زار بی جنبش

                          اصلا تاریخ چیست!؟

درد است آه

                  هیچ نیست.

 

                               مهدی شعبانی