با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

سیب سرخ وسوسه
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ 

دیگر از این جنازه ی هوشیار سر به زیر

و رعایت این همه آداب ناگزیر

                                   خسته ام

می خواهم بروم به جایی دور

                              آن دورها ...

                              به حوالی هر چه باداباد ...

می خواهم دور از چشم همگان

 شعرهایم را برای گنجشک های گنگ بخوانم

 مهم نیست که بخندند

                        یا کف بزنند

 می خواهم با نسیم از رواج رویا و عدالت آدمی بگویم

 از بوی برنج و برکت باروت

 از بلوغ باران و سنگسار صدیقه

از صدای سکوت و سهم سنتور

می خواهم با سازهای سرشکسته به بالای دار

از سمفونی و سرود و سپیده بگویم

می خواهم مشق های جریمه کودکان نان آور این دیار را بنویسم

می خواهم با زنازاده ی معصوم هفت ساله

 از ریشه کن شدن نگاه نادرست و طعنه ی تاریک بگویم

 با پیر دختران پرده نشین انتظار

 از موسسات همسریابی و ازدواج اینترنتی.

 به خدا پروانه ها پیش از آنکه پیر شوند

                                              می میرند.

ای کاش سیب سرخ وسوسه

                                   گندیده بود

تا حوا

این چنین شرمسار و سرافکنده ی خواهرم اقلیما نباشد.

 

                                                  ایوب پیشگر


کلمات کلیدی: اشعار ایوب پیشگر