با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

کولاک
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ 

همهمه ی سکوت

شیون خاموش است

وقتی بهشت به راه می افتد

و شهر را

کوچه کوچه قدم می کند

بوی استخوان پوسیده ای

بر سقف شهر می ماند

وقتی باران بر قبور تازه می بارد

بلبلان بهشت

خیس و سرما خورده

از آواز می مانند

و غزالان سیمین ساق

از پشت پنجره بسته

به کولاک زل می زنند

آوازی رطوبت زده

شهر را از خوابی شبانه بیدار می کند

و گنگ خوابدیده

در جستجوی قلمی است

که خوابش را

بر کاغذی رسم کند

و شاعر عاشق پیشه ای

در کوچه پرسه می زند

تا وزن قصایدش را

در ناز نازکانه و سنگین زنان کشف کند

و دوباره خاموش

فردا فراموش

 

                          هومن هویدا


کلمات کلیدی: اشعار هومن هویدا