با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

نوای لا لا
ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧ 

آسمان همه ابری یک ستاره پیدا نیست

ماهیان همه مرده قطره ای زدریا نیست

عکس دلکش مهتاب در بلور جام حوض

جلوه گر نمی باشد شایدش که بالا نیست

پای خسته را هر جا می نهی مغیلانی

لاله خون جگر گشته خنده های شهلا نیست

جلجتای سنگین دل لشکری زمصلوبین

هر طرف سخن از خون صحبتی ز عیسی نیست

در میان ویران ها قامت یکی طفلی

در کنار او مادر سایه ای ز بابا نیست

بر در سرای علم کوبه مانده زان یک در

مانده های یک نامی شهرتی که خوانا نیست

در غبار قبرستان خود زنم که ای مادر

خسته ام  ز شیونها  آن نوای لالا نیست

حاصل نگاه من خشکی و بیابان است

شهر ما چه شد یاران خانه ای که اینجا نیست

 

                                          علی اکبر اسدی


کلمات کلیدی: اشعار اکبر اسدی