با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

پاهای خسته
ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦ 

در پیچش مداوم 
             این سیاهی
چه می دویم؟
که درشکه ای
دوگانه سوز گیاه سوز هم
             دیگر فسیل نمی سوزاند
پاهای خسته ات را
             برچین
                    دوتا
                         یکی کن
بر زمین سفت
فکر می کنی

              نشسته ای

                       سقراطی
                                بر زمین
خیابان تندتر از اینها ست
گیریم که می دواند
گیریم که نرسیده باشی
گلهای کاغذی دیوار
                صندلی که می کوباند
سرت را
درد
               دستمال توالت
یکی دوتا نیست
دوشنبه روز فرداست

 

                                              غلامرضا تنها

 


کلمات کلیدی: اشعار غلامرضا تنها