با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

... خسته
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢ 

برگی از گذشته با مرور شعری از علی اکبر اسدی

ساعت خانه ی ما عقربه هایش خسته

عمر بیهوده ی ما ثانیه هایش خسته

در گذرگاه گلو بغض هزاران فریاد

نفس زخمی ما زمزمه هایش خسته

زسکون رفته ز پا قدرت گامی دیگر

کره ی خاکی ما زلزله هایش خسته

همه جانها ز می ناب سکون آکنده

مست پیمانه ی  غم عربده هایش خسته

لانه ها منتظر کوچ پرستوی بهار

گر بهاران برسد چلچله هایش خسته

جام این پنجره آغشته به زنگار سیه

در تمنای فلق کرکره هایش خسته

خوردن نان جفا از نمک استدلال

دل ز این مکتب و وین سفسطه هایش خسته

تا که جوهر بودش خون و قلم ها غمگین

شعر افسرده ی ما قافیه هایش خسته


کلمات کلیدی: اشعار اکبر اسدی