با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

بازیگر
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢ 

نه من بازیگر خوبی می شوم

نه تو از پس این همه سوال

جان سالم به در خواهی برد.

کمی با فردا کلنجار برو

بازیگر

بسامد خوبی برای ماندگاری شعر نیست

تلاشت بیشتر کن

ورنه مجبور می شوی

هم بازیگر شوی

هم نان به نرخ روز بخوری.

 

غلامرضا دبستانی