با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

شاه بیت غزل
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦ 

صبر کن قصه به پایان نرسیده ست هنوز

شاه بیت غزلم کام ندیده ست هنوز

به کجا می روی ای همدم شیرین سخنم

باغبان غنچه خوشبو که نچیده ست هنوز

زچه ترک دل غمدیده عاشق بکنی

عشق پایان کلامت نشنیده ست هنوز

گوش کن حال که عزم دگران داری تو

باخبر باش که صیدت نپریده ست هنوز

رفته است گر چه به بازار بتان این دل من

جز غم روی تو چیزی نخریده ست هنوز

پایمال ارچه نمودی دل عاشق زجفا

لیک عاشق زرخت دل نبریده ست هنوز

بسته پیمان به خم زلف تو بیچاره رضا

گر چه کامی ز لبانت نچشیده ست هنوز

 

غلامرضا دبستانی