با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

حساب و کتاب
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ 

کنون که قحطی شرب شراب است

چه حالی خوشدل از حال خراب است

ز بسکه قصه کردند دود و دوزخ

جنین نه شبه فکر حساب است

همین که چهره ی شبی را کشیدی

تفاوت چه؟ که عذب است یا عذاب است

تفنگ ما قلمدانی ست چوبی

سپر در خاکریز ما کتاب است

در این کوهی که صوت، بی انعکاسی ست

نشستن صم بکم عین صواب است

مرا پرسش همه از ماوراء بود

ترا از خاک و خاکستر جواب است

میان مرگ و جنگ و فتنه و دود

گرفتار و اسیر انتخاب است

کنون از ظلمت و از جهل بنیوش

که ماه دانش ما در نقاب است

هومن هویدا

 


کلمات کلیدی: اشعار هومن هویدا