با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

نشانه
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸ 

انگشتهایمان حلقه در نشانه هایمان

 چه رابطه تنگاتنگی دارد

  تسبیح این مهره های صیقل خورده با انگشتهای ظریف کافر

 با انگشتهای مسلمان

 مرا ببخش ای کافر

 میدانم واژه واژه سنگینیست

 اشتباهی در مکان جغرافیایی صورت گرفته است

 تقصیر را از گردنم بردار

 از نطفه گیم گوشهایم رابلند کردندوحلقه

کرده اند

 که همه کافرندوناقص جز...

 آخرروی گفتنم نیست

 وزبان ایستاده تا لکنتها را بیافریند

 ای کاملترین؟ای مسلمان؟؟؟

 حتی تسبیحهایتان راهم کافرها میسازند؟؟؟

 شایداینجاچون نیازهست حرام نیست؟

 گوشهایمان را کرکرده ایم وچشمهایمان را کور

 انگار دریای نادانیمان راهی به ساحل ندارد

 کافر؟

 ما یا او؟

 کدام کافرتریم؟

 راستش را بگو

 مرشد!دروغ بس است

دیگرصدای زنها هم درآمده ست...

آسیه رضایی


کلمات کلیدی: اشعار آسیه رضایی