با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

زندگی ...
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸ 

زندگی هم جمله ای با فعل مرد است

آخر جمله یقیناً جان سپرد است

پیشتر رقصید و خندید و شعف بود

اینک اما خاک قبری را سترد است

زندگی عکس زمستانی است در برف

نعش ها را تا کنار گور برد است

زندگی شاید همین یک جمله ی سست

همسرت صبحانه ی خود را چه خورد است

زندگی را از زبان شعر سهراب

دیده ام، خوشمزه و زیبا و ترد است

باید اینجا را نهاد و تا خدا رفت

تا بدانی عمر طولانی چه خرد است

مجید شریف زاده


کلمات کلیدی: