با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

.. از جنس خنجر
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧ 

یوسف گمگشته ات دیگرنمی آیدبه کنعان گریه کن       

دست او آغشته شد برخون یاران گریه کن

می  کشی  پیراهنی  از جنس  خنجر  بر  دلت          

عصمتش بوی زلیخا کرده ویران گریه کن
 
  کشتی نوحت ازاین طوفان به دریاها  گریخت                 

 دل به دریا  افکن وبرحال طوفان گریه کن

  مژده ای  دارم  برایت   ای  تو   قیص  عامری                

دوش  دیدم لیلی ات  با نارفیقان  گریه کن

  ای  که  در زندان  نداری  ذره ای  شوق  فرار                 

 پس  بیا  با  خنده  سرد  نگهبان   گریه کن

  آن که  دستش را به گرمی می فشاری عاقبت                

خنجری آن سوی  فکرش کرده پنهان گریه کن

  قصه  ما  می رسد  روزی  به  آخر  ای  غبار                

می روی آرام  و  بر  آغاز و پایان گریه کن

 

                                                                                                  مهدی جعفریزاده