با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

مجید شریف زاده فرزند سید محمد علی در سال۱۳۵۲ در شهر حاجی آباد دیده به جهان گشود.  تحصیلات ابتداییُ راهنمایی و دبیرستان را در شهر حاجی آباد به پایان بردند. سپس در رشته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه اصفهان پذیرفته شدند. وی اکنون دبیر عربی می باشد.
ایشان در ابتدا کلاسیک می سرود سپس تغییر رویه دارد و به شعر نو روی آورد. تحول شعری خود را ازکتاب خورشید و باغچه ای از تیغ می داند. تاکنون ۴ دفتر شعر از وی چاپ شده است:

۱) گور و گهوار، انتشارت تهران صدا، سال ۱۳۷۹

۲) روزنه ی صفر، انتشارات تهران صدا، سال ۱۳۸۰

۳) خورشید و باغچه ای از تیغ ، انتشارات آرویج، سال ۱۳۸۲

۴) بر دفترم از آفتاب شب چکه می کند، انتشارات فرهنگ الیا، سال ۱۳۸۳

لازم به ذکر است از وی کتاب عطر ریخته توسط نشر روزگار در اوایل سال ۱۳۸۷ وارد بازار خواهد شد.