با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

» غزه :: سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳
» در سوگ :: جمعه ٢ خرداد ۱۳٩۳
» کوتاه :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» در سوگ :: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳
» غارت :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢
» دوران طلایی :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» رنگ زتدگی :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» دو کتاب اثر هومن هویدا :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» راز مکالمه :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» دوبیتی :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» تلفن :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» رباعی :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» هست و نیست :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» بازیگر :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» شخم :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» دو شعر از خلیل ظهرابی :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» به یاد دوست :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» هومن هویدا :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» رباعی :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» رباعی :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» تا اطلاع ثانوی :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
» حیرانی :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» رباعی :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» فاصله :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» خلاصه در تو :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» باران :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» هویت :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» غروب :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» طرح :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» انکار :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» رباعی :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» طرح :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» دوست :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» رباعی :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱
» ... و من ماندم :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
» تبانی :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» هیچ چیز برایت مقدس نیست :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» دو بیتی :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» طرح :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» دیدار :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» صبحانه :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» چند شعر از هومن هویدا :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» اسکار :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» تبریک :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» جفت :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» مجال :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» رباعی :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» غزل :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
» سمت غم :: جمعه ٢۳ دی ۱۳٩٠
» تنگ غروب :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» عاشقانه :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» بدون وارث :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» ... کلیک نکنید :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» طرح :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» دو شعر از هومن هویدا :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» طرح :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» کلاغ :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» مور مور موریانه های شک :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» خطوط :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» طرح :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» بازنده های جهان :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» از زبان کودکان ناشنوا :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
» ناب ترین فصل کتاب :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» دو شعر از هومن هویدا :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» فاصله :: شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠
» شاملو :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» تب تقویم :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» طرح :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» جلوه زیبا :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» دروغ :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» دعا :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کارت :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» چکمه و چکامه :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» انتظار :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» ... می ترسد :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
» نارنج :: جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠
» بر باد رفته :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» زمستان :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» کلاغ قصه ها :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» فردا که آفتاب زد :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
» طرح :: جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
» گوی و میدان :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» اعجاز :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» مکالمه :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» بدرود :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
» نجوا :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
» شب کتاب :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
» رباعی :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
» گره کور :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» پیغام گیر :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
» کلوچه :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» گزیر :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» ... به آدم نمی رسد :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» گفتگو :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» رویا :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» لالایی :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» دریغا فقر :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
» ... نشد :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» ... گم کردیم :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» شب :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» دخیل :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» دو شعر از هومن هویدا :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» شاخه زیتون :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» کفر :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» یاد :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» نوروز :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» شوق چاق :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» شعر دروغ :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» رباعی :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نماز باران :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» توفان :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ... نمی زند :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تماشا :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» باران :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دروازه :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
» شب :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
» ... نباید :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» دوبله :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» بال و پر :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» تصادف :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» آرزو :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» حدیث نفس :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» گفتگو :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» پنجره :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» اشک :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» داوری :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» طرح :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸
» رباعی :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸
» عبور :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» حساب و کتاب :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» صبحانه :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» رباعی :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» نشانه :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
» تغزل :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
» گشت و گذار :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
» فردا :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
» عاشقانه :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
» وصیت نامه :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» پروانه شدن :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» دو راهی :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
» طراح معما :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» پیاله :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
» غزلواره های خاموشی :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
» رباعی :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» دسر مغز :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» زندگی :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» مترسک :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» تبریک :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» انتظار :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» بگو عزیزم چه کم داری؟ :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» رباعی :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» ... یا نه؟ :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» رباعی :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸
» رباعی :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
» چله :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» سرنوشت مشترک :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» داستانک :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» کاریکلماتور :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» کاشکی، شاید، اما :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸
» کتاب جدید :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» آخرین نماز :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» یک حبه سکوت :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» رباعی :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
» زندگی ... :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» دو نقش بر سکه :: شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸
» :: شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸
» عاشقانه :: شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸
» شک :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» زهر و عسل :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» همزاد اضداد :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
» طرح :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» جایگاه :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» غزه :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» ترانه نافرجام :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» طرح :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» ظهر پلشت :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» رباعی :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» آه :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» مجوس مشرقی :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
» صبح و آلزایمر :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
» ورم فاصله ها :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
» لنگه کفش :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
» بی سه تار :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» نامعلوم :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» نقره :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» رباعی :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» نگاه آسمانی :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» عاشقانه :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» غزل :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
» داس و علف :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» طلوع :: جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧
» گنجینه :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧
» هوای ملس :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧
» غزل سرنا :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» طرح :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» رباعی :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
» شاه بیت غزل :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
» گله :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» طرح :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» سنگسار :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» سر هوشیار :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» رباعی در سوگ برادر :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧
» خاربوته و گون :: شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧
» بدرود :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» زهر فراق :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
» اختر چشمک زن :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
» .. از جنس خنجر :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» غروب سفید :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧
» عاشق پیشه :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
» بی نشان :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
» حاشا :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
» شانه های شکسته دیوار :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
» لالایی دلنشین :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» طلاق باران :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
» امید رفو :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
» ... و اما تاریخ :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
» دستانی اهورایی :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧
» سیب سرخ وسوسه :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» محاق نگاه :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» کولاک :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» چشم تر :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تاریخ :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» عروس شهر کهکشان :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» رویای خاکی آسمان :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
» خسته :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧
» جریان گنگ :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧
» آسمان و خورشید :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧
» غصه ی ناب :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧
» نوای لا لا :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧
» عزرائیل عینکی :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧
» طرح :: جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧
» سکوت :: جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧
» واژه ها :: جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
» آفتاب نگاه :: پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦
» چوب حصار :: دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
» عاشق :: جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦
» تیک و تاک عقربه ها :: پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦
» دوبیتی :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
» طرح :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
» دو راهی :: پنجشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٦
» پاییز :: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦
» عروسک :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
» نیرنگ :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
» لبخند کور تناسل :: جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
» پاهای خسته :: جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
» اشراق :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
» سراب :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» یاس سپید :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
» آغاز :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
» روز مبادا :: شنبه ٢٩ دی ۱۳۸٦
» پنجمین سالمرگ پدر :: یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦
» شعر و گز :: یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦
» طرح :: جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦
» خزان عمر :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» باغ کودکی :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» مشاهير (سيمين بهبهانی) :: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
» فروغ فرخزاد :: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
» نکو داشت حافظ :: سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦
» طعنه :: سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦
» بام آرزو :: دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦
» سکوت تلخ :: دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦
» دریای طوفانی :: جمعه ٧ دی ۱۳۸٦
» دل آزار :: جمعه ٧ دی ۱۳۸٦
» کاریکلماتور :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» همایش داستان کوتاه نارنج :: شنبه ۱ دی ۱۳۸٦
» نقطه روشن :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» خدشه :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» سفر :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» خالق عاشورا :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» غزال غزل :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» شعری در سوگ برادر :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» رباعی :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» شعر :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» عروسک :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» گریه دل :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» راز شب بارانی :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» خزان عمر :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» چند رباعی :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» شاه بیت غزل :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» عینک سبز عشق :: چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦
» طرح :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
» بانک بیداری :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
» زندان هم :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
» پروانه و سنجاق :: سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
» فواره طلا :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
» امید :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
» قيصر امين پور :: شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦
» حسرت هميشگي :: شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦
» آرزو :: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» شرح غم گرفته :: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» شب انتظار :: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» طرح :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
» با مشاهیر (احمد شاملو) :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
» گله :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
» نامه‌ي کلارا خانس شاعر معاصر اسپانیا :: یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦
» نجوای شبانه ا :: یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦
» غزلی از دبستانی :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
» سکوت :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
» سینه سرخ :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
» هومن هویدا :: جمعه ٤ آبان ۱۳۸٦