با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

شاخه زیتون
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩ 

ستاره ای محبوس

آنسوی ابرها

                     عمو زنجیر باف را

                         به سخره نشسته است.

آه! عقربه ی کوچک لجوج

چرا از من نمی گذری؟

تا شاخه ای زیتون

بر روسری خواهرم بکارم.

 

ایوب پیشگر


کلمات کلیدی: اشعار ایوب پیشگر
 
کفر
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩ 

کاش روزه ام را

به جرعه ای بشکنم

که ازکوثر نگاهت می آید

ونمازم را

 پس پاسخ سلامت قطع کنم

تاتوهمیشه مقدس باشی

وکفر من موجه شود

 

هومن هویدا


کلمات کلیدی: اشعار هومن هویدا
 
یاد
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩ 
شود به کوچه دلتنگ ما سری بزنی؟

 همینکه میگذری دست کم دری بزنی؟

به  حجم  گرد و غبار پریدنت  سوگند

خوشم در  اوج بیابان ما  پری  بزنی

بمان به نیت من وابکن کتاب دلت

بیا که محض خدافال بهترب بزنی

از این مراوده خسته چقدر مشتاقم

برای  ثانیه ای  حرف  دیگری  بزنی

قلم که بنیه ندارد چه خوب میشداگر

خودت به مرحمتت سربه دفتری بزنی

برای  بودن  با  تو همیشه  منتظرم

کمی به قوه تلقین  ما سری  بزنی

برای  شادی  روح  پرنده ی  تنها

سری به مجلس سوگ کبوتری بزنی

اگرچه نیت تو جز به قصدرفتن نیست

خوشاکه دست به تصمیم بهتری بزنی

 

آسیه رضایی


کلمات کلیدی: اشعار آسیه رضایی
 
نوروز
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩ 

علیکم السلام

                         آری

                               رسیده است

بهار

از بلندای تپه های سیاه

سبزه هایی زر

به هفت رنگی پلاسیده

در خط خوردگی خاک!

و من همچنان کهنگی را 

                   راه می روم

                      می گردم

                        می دوم

با مغزه هایی صابون خورده

بر قرمزی کاشی های شهر

در کفش هایی سفید

سرهایی سبز

بر الفبای سرخ!

باری

             رسیده است

                               بهار

فعلا

خدا نگهدار

 

                                          شبانی نژاد


 
شوق چاق
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩ 

آمدنت را

نسیم

                    تعبیر کرد

وقتی پیراهنت

                    در خواب من جا مانده بود

از آن روز

چشمی نخفته ام

                        که مبادا

هفت گاو لاغر

                 این شوق چاق را

                                        از من بگیرد.

 

                                                    ف. اکبرزاده


کلمات کلیدی: اشعار ف اکبرزاده