با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

رباعی
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸ 

شب چشم خمار مشکی اش داد به تو

روشن شدو پس سپیدیش دادبه تو

باران بگرفت و سبزه ها خیس شدند

با ژاله، چمن قشنگی اش داد به تو

*******

با میل تو پرواز و پریدن تاکی؟

دست از غم عشقت نکشیدن تا کی؟

چون ساعت کم زور و تهی از قوه

هر لحظه دویدن، نرسیدن تا کی؟

 

علیرضا صارمی


کلمات کلیدی: اشعار علیرضا صارمی
 
زندگی ...
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸ 

زندگی هم جمله ای با فعل مرد است

آخر جمله یقیناً جان سپرد است

پیشتر رقصید و خندید و شعف بود

اینک اما خاک قبری را سترد است

زندگی عکس زمستانی است در برف

نعش ها را تا کنار گور برد است

زندگی شاید همین یک جمله ی سست

همسرت صبحانه ی خود را چه خورد است

زندگی را از زبان شعر سهراب

دیده ام، خوشمزه و زیبا و ترد است

باید اینجا را نهاد و تا خدا رفت

تا بدانی عمر طولانی چه خرد است

مجید شریف زاده


کلمات کلیدی:
 
دو نقش بر سکه
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸ 

رقص عقربه ها

                  از عمر من می کاهند

 از امیدم نه

                   شعله ها

                                خیالم را

          به جهنم می برند

                                 تنم را نه

از من دو نقش

                بر سکه ای ضرب کردند

در جدالی سخت

            و هیچ یک

                    به نشانه ی فتح

دستش را

           به سمت ستاره ها

                              دراز نمی کند

 

 

هومن هویدا


کلمات کلیدی: اشعار هومن هویدا
 
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸ 

زبان را

تیغ می براند

خنده هایی که پرتاب می شوند

به تیرک می خورند

                 یا قلبی

فروخته می شوی

                   می شود

                          می شوند

فروختگان

 آمی را

قرن ماضی با لاشه می فروختند

و حالا

روحت

که بدرد لای جرز بخورد

یا چوبه دار

             به نفع دیگری

نتیجه:

تولید چند تن مازوت بیشتر در قرن آتی

یا ماندن

                اندکی اکسیژن

تا ماشین رئیس

                     بسوزاند

 

 

غلامرضا تنها


کلمات کلیدی: اشعار غلامرضا تنها
 
عاشقانه
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸ 

غزل غزل، سبد سبد برای تو

نفس نفس، جهان جهان فدای تو

گل ستاره خوش نشین طره ات

حریر سبز باغ دل، قبای تو

رخت چو دشت لاله و بنفشه ها

ترنم خوش صبا، نوای تو

کشیده ای چو غنچه چهره در خفا

نشان عصمت خدا حیای تو

چکامه ی سفر شدی به دفترم

همای مرغک دام، هوای تو

نشسته جان به کوچه سار انتظار

فسرده دل به حسرت لقای تو

امید خسته، لحظه ای و بوسه ای

بگیرد و بمیردش، به پای تو

 

 

 علی اکبر اسدی


کلمات کلیدی: اشعار اکبر اسدی